RoIP

Anka Telsiz iletişim ve haberleşme sektöründe uzun süredir faaliyet göstermektedir. Son yıllarda özellikle GSM’in Türkiye çapında yaygınlaşması, Tetra gibi sayısal telsiz sistemlerinin kullanıma geçmesinden sonra analog telsiz sistemlerine olan talebin azalması bekleniyordu. Ancak yaygın kullanıcı tabanı ve haberleşme için sağladığı ekonomik avantajlar analog telsiz sistemlerinin beklenenden daha uzun süre revaçta olacağını gösteriyor. Anka’nın geliştirmiş olduğu çözüm, kullanılan analog telsiz altyapısı (VHF, UHF gibi) ve coğrafi konumdan bağımsız olarak analog telsiz sistemleri arasında haberleşme imkanı sunuyor.

Sistem analog telsiz sistemleri arasında haberleşmenin yanı sıra, sabit telefon şebekeleri, GSM ve VoIP ağları ile analog telsiz sistemleri arasında ara bağlantı sağlamaktadır. Sistem ayrıca gerçekleştirilen her türlü sesli görüşmeyi sayısal ortama kaydetme yeteneğine sahiptir.