Danışmanlık Hizmetleri

Anka Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Teknik olarak projelendirilmesi, Bütçelendirilmesi ve Telsiz Sistemi İzin işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Anka danışmanlık desteği, sadece problemleri çözmek için değil aynı zamanda sistem kullanıcı verimliliğini arttırmak, yarının ihtiyaçlarını bugünden tespit edebilmek ve aynı anda hem kullanıcıya hem de ürüne destek verebilmektir.

Danışmanlık hizmeti aşağıdaki belirtilen ana konular ve ilgili alt konularda verilmektedir.

  • Telsiz haberleşme teknolojisinin seçilmesi
  • Telsiz Altyapısının planlanması ve kapasite tespiti
  • Entegre çalışacak sistemler için diğer ara bağlantı altyapılarının tespiti
  • Kullanıcı tipine, şartlara ve ortama uygun terminal ve telsiz cihazlarının tespiti
  • Sistemlerde kullanılacak frekans bandının, kanal aralığının ve kanal sayısının tespiti
  • Telsiz frekans kullanım maliyetlerinin bütçelendirilmesi, uygun frekans kullanım kaynağının tespiti
  • Frekans ve tesis edilecek sistem ile ilgili izin işlemlerinin hazırlanması
  • Sistem performansı ve sürekliliğini sağlayacak tedbirlerin ve yazılımsal çözümlerin tespiti
  • Yoğun sistemler için yük testi, özel senaryolarla kriz anı yönetimi ve çözümlerinin tespiti