Motorola CP110

Motorola CP110

Kullanımı kolay güvenlik şirketlerinin ve çalışma ortamlarının vaz geçilmez ürünüdür.
Haberleşmede kolay ve hızlı iletişim sağlar.
Uygun fiyatı ile sık kullanılan telsiz ürünlerindendir.